Disclaimer

Privacy statement Waalwijk Bezorgt

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan u.

Bedrijfsgegevens

Pulles & Pulles
Website: www.pullespulles.nl
Inschrijfnummer KvK: 18132304
BTW-nummer: NL818386162B01

Mustmedia VOF
Website: www.mustmedia.nl
Inschrijfnummer KvK: 61195006
BTW-nummer: NL854248687B01

E-mailadres

Wij vragen uw e-mailadres om de bedrijfsvermelding op de website te kunnen verwerken. Daarna kunt u met dit e-mailadres inloggen om uw vermelding(en) te updaten of te verwijderen

Bedrijfsgegevens

Wij vragen uw bedrijfsgegevens om de bedrijfsvermelding op de website te kunnen verwerken.

Doel van de verwerking.

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

De geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor interne data-analyse.

Verstrekken aan derden.

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het is wel mogelijk dat wij voor onze dienstverlening de ondersteuning van een derde partij inschakelen. Met deze partij zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.

Eigendoms- en gebruikersrechten

We reserveren het recht om, door gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. 

Aansprakelijkheid

De informatie op de website samengesteld met de grootste hoeveelheid van de zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Waalwijk Bezorgt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Waalwijk Bezorgt of anderszins langs elektronische weg.

Waalwijk Bezorgt aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.